Privacy statement

Centrum Beeldende Kunst Emmen wil graag goede dienstverlening bieden en haar taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Cookies
CBK Emmen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan CBK Emmen de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief
CBK Emmen biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan CBK Emmen u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. CBK Emmen biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op CBKEmmen.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen verwerkt door de medewerker waarvoor de gegevens relevant zijn. Na gebruik worden uw gegevens weer verwijderd uit de digitale systemen.


Opslag van gegevens

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor ingevulde en verstuurde formulieren op pagina's binnen CBKEmmen.nl geldt dat deze worden opgeslagen door onze CMS. Deze staan op servers in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig. Voor de nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer afmelden.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

U heeft het recht:
- op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel  gevallen laten corrigeren of verwijderen.
- uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).
- om een klacht in te dienen.